سوالات متداول

 در این بخش برخی سوالات متداول در خصوص نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک اپریماتیک و SEA و آریا پاسخ داده شده است.

 

1. برنامه دادن به جک های درب پارکینگی لولایی اپریماتیک دارای مرکز کنترل آنالوگ (دیپ سوییچی) چگونه است؟

حالت اول: زمان دادن ساده شده

در این حالت فقط ابتدا و انتهای حرکت و موقعیت های آرام بند مشخص می شود و اختلاف زمانی حرکت دو لنگه درب در هنگام باز شدن 2 ثانیه و در هنگام بسته شدن 4 ثانیه به صورت ثابت و پیش فرض در نظر گرفته می شود.

زمان دادن درب دو لنگه به همراه آرام بند:

 • درب ها را کامل ببندید
 • دکمه P1 برای 3 ثانیه فشار دهید
 • چراغ PROG شروع به چشمک زدن می کند. دکمه P1 را رها کنید
 • فرمان ریموت SEQ را بزنید، درب شماره 1 شروع به باز شدن می کند. در محل مورد نظر برای حرکت آرام دکمه ریموت را مجددا بزنید تا جک با سرعت آرام حرکت کند. سپس زمانی که درب کاملا باز شد مجددا دکمه ریموت را فشار دهید تا درب شماره 1 متوقف شده و درب شماره 2 شروع به حرکت کند.
 • هنگامی که درب شماره 2 به محل مورد نظر برای حرکت آرام رسید دکمه ریموت را فشار دهید تا جک با سرعت آرام حرکت کند سپس هنگامی که درب کاملا باز شد دکمه ریموت را مجدد بزنید تا درب متوقف شده و بلافاصله شروع به بسته شدن کند.
 • در هنگام بسته شدن نیز موقعیت آرام بند و توقف کامل را به کمک ریموت برای جک تعریف نمایید.
 • پس از بسته شدن درب شماره 2 به صورت کامل و خاموش کردن موتور با فرمان ریموت، بلافاصله درب شماره 1 شروع به بسته شدن می کند. موقعیت آرام بند و توقف را نیز برای این درب به کمک ریموت کنترل تعیین نمایید.
 • صبر کنید تا چراغ PROG خاموش شود. در نهایت فرآیند زمان دادن به پایان می رسد.

 حالت دوم: زمان دادن پیشرفته:

در این حالت می توان اختلاف زمانی حالت بازشدن و بسته شدن درب را به صورت کامل تنظیم نمود.

زمان دادن به درب دولنگه با آرام بند

 • درب ها را به صورت کامل ببندید
 • دکمه P1 را برای 6 ثانیه نگهدارید تا ابتدا چراغ PROG چشمک زن و سپس چشمک زن سریع شود.
 • با فرمان ریموت (SEQ) به درب شماره یک فرمان حرکت بدهید. سپس در موقعت موردنظر برای حرکت آهسته ریموت را فشار دهید و زمانی که درب به صورت کامل باز شد نیز با فرمان ریموت موتور را خاموش کنید. با خاموش شدن موتور 1 بلافاصله موتور 2 شروع به حرکت می کند.
 • در موقعت موردنظر برای حرکت آهسته موتور 2، ریموت را فشار دهید و زمانی که درب به صورت کامل باز شد نیز با فرمان ریموت موتور را خاموش کنید. با خاموش شدن موتور 2 بلافاصله موتور 2 شروع به بستن درب می کند.
 • در هنگام بسته شدن نیز با ریموت کنترل موقعیت آرام بند و توقف را برای درب شماره 2 مشخص کنید. با متوقف شدن درب شماره 2 بلافاصله درب شماره 1 شروع به بسته شدن می کند.
 • به کمک ریموت موقعیت آرام بند و توقف را نیز برای درب شماره 1 مشخص نمایید.
 • پس از آنکه دو لنگه درب به صورت کامل بسته شدند به منظور تعیین اختلاف زمانی بازشدن دو لنگه، دکمه ریموت را بزنید تا درب 1 شروع به باز شدن بنماید. سپس به اندازه زمان مورد نظر مکث نمایید و دوباره دکمه ریموت را بزنید تا درب 2 نیز شروع به باز شدن کند.
 • صبر کنید تا دو درب به صورت کامل باز شوند سپس به منظور تعیین اختلاف زمانی بسته شدن دو لنگه، دکمه ریموت را بزنید تا درب 2 شروع به بسته شدن کند و به اندازه زمان دلخواه صبر کنید سپس مجددا دکمه ریموت را بزنید تا درب 1 نیز شروع به بسته شدن کند. 

 

2. نحوه کد دادن ریموت های فابری اپریماتیک چگونه است؟

کد دادن ترمینال SEQ (دو لنگه بازشو):

دکمه P2 را فشار دهید تا چراغ PROG شروع به چمک زدن کند. این چراغ 10 ثانیه چشمک زن خواهد بود. در این حالت هریک از دکمه های ریموت را که قصد کد دادن آن را دارید فشار دهید. در صورتی که عملیات کد دادن به صورت صحیح انجام شده باشد چراغ PROG برای مدت طولانی تری چشک زن خواهد ماند.

 کد دادن ترمینال PED (تک لنگه بازشو):

دکمه P2 را فشار دهید تا چراغ PROG چشمک زن شود. دکمه را رها نکنید و آن را فشرده نگهدارید تا چراغ PROG سریعتر چشمک زن شود. این حالت برای 10 ثانیه فعال خواهد بود. در طی این 10 ثانیه یکی از دکمه های روی ریموت را فشار دهید تا کد دهی انجام شود. درصورتی که کد دهی به درستی انجام شود چراغ به صورت طولانی چشمک زن خواهد شد.

 

3. نحوه پاک کردن حافطه رسیور در مرکز کنترل های اپریماتیک؟

برای این منظور دکمه P2 را فشار دهید و آن را فشرده نگهدارید تا چراغ PROG سریع چشمک زن شود و آن را همچنان فشرده نگهدارید تا باز هم سریعتر چشمک زن شود. همچنان دکمه P2 را فشرده نگهدارید تا در نهایت چراغ PROG خاموش شود.

 

4. سیم بندی مرکز کنترل آنالوگ – دیپ سوییچی (BA-230)  جک های پارکینگی اپریماتیک:

سوکت های شاره 16 و 18 و 19 به سوکت شماه 15 جامپر شود.

درصورت عدم استفاده از فتوسل (چشم ایمنی) سوکت شاره 17 نیز به 15 جامپر شود.

 

5. نحوه سیم بندی فتوسل (چشم ایمنی) در مرکز کنترل آنالوگ – دیپ سوییچی (BA-230)  جک های پارکینگی اپریماتیک

برق تغذیه فرستنده و گیرنده (چشم دو کانال و چشم چهار کانال) از سوکت شماره 24 (24- ولت) و 23 (24+ ولت) گرفته شود. در چشم چهار کانال ترمینال N.C به سوکت شماره 18 بر روی مرکز کنترل متصل شود و ترمینال COM چشم چهار کانال به سوکت شماره 15 برروی مرکز کنترل متصل شود.

 

6. سیم فلاشر در مرکز کنترل آنالوگ – دیپ سوییچی (BA-230)  جک های پارکینگی اپریماتیک به کدام ترمینال وصل می شود؟

سیم فلاشر 24 ولت به سوکت شماره 13 (24+ ولت) و 23 (24- ولت) متصل شود.

سیم فلاشر 220 ولت به ترمینال شماره 3 و 8 متصل می شود.

 

7. غیرفعال کردن بسته شدن اتوماتیک در راهبند SEA مدل VERG:

منوی شماره 6 بر روی حالت open-stop-close-stop-open و یا open-stop-close-open قرار داده شود و منوی شماره 7 بر روی OFF قرار داده شود.

 

8. تنظیم زمان کارکرد موتور (تایم دادن به موتور) در راهبندهای SEA مدل Sprint و VERG:

ابتدا فنر راهبند را تنظیم نمایید بدین صورت که دستگاه را خلاص کنید و میله راهبند را با دست در حالت نمیه باز (45 درجه) قرار دهید. سپس میله را رها نمایید. در این حالت فنر باید میله را در وضعیت 45 درجه ثابت نگهدارد. در صورتی که میله به سمت بالا و یا به سمت پایین حرکت کرد، میزان کشش فنر را به کمک مهره مربوطه تنظیم نمایید تا میله در حالت نیمه باز ثابت قرارگیرد.

بعد از تنظیم فنر، در شرایطی که میله در حالت نمیه باز (میانه مسیر) قرار دارد دستگاه را از حالت خلاص خارج کنید (قفل کنید) و وارد منوی شماره 9 شده و آن را در حالت On قرار دهید. با این کار فرآیند راه اندازی آغاز شده و ابتدا میله راهبند به سمت پایین سپس بالا و سپس به صورت کامل پایین آمده و موتور خاموش می شود. در این حالت راه اندازی اولیه به صورت کامل انجام شده است.

 

9. روش راه اندازی سریع در راهبندهای SEA مدل Sprint و VERG:

ابتدا فنر راهبند را تنظیم نمایید بدین صورت که دستگاه را خلاص کنید و میله راهبند را با دست در حالت نمیه باز (45 درجه) قرار دهید. سپس میله را رها نمایید. در این حالت فنر باید میله را در وضعیت 45 درجه ثابت نگهدارد. در صورتی که میله به سمت بالا و یا به سمت پایین حرکت کرد، میزان کشش فنر را به کمک مهره مربوطه تنظیم نمایید تا میله در حالت نیمه باز ثابت قرارگیرد.

بعد از تنظیم فنر، در شرایطی که میله در حالت نمیه باز (میانه مسیر) قرار دارد دستگاه را از حالت خلاص خارج کنید (قفل کنید) و دکمه UP را بر روی مرکز کنترل 5 ثانه نگهدارید تا پروسه راه اندازی آغاز شود. با این کار ابتدا میله راهبند به سمت پایین سپس بالا و سپس به صورت کامل پایین آمده و موتور خاموش می شود. در این حالت راه اندازی اولیه به صورت کامل انجام شده است.

 

10. کددهی ریموت فابریک SEA در تمامی مرکز کنترل های SEA مربوط به جک های پارکینگی، راهبندها و اپراتور درب کشویی:

ابتدا منوی شماره 2 (TRANSMITTERS) را انتخاب کنید و با دکمه OK وارد این منو شوید. بر روی صفحه نمایش عبارت START نشان داده می شود. سپس دکمه OK را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش عبارت PRESS BUTTON نشان داده می شود. در این مرحله یکی از دکمه های ریموت را که میخواهید کد دهید فشاردهید. در صورتی که ریموت کد شود، بر روی صفحه عبارت Stored نشان داده می شود. سپس دوباره عبارت PRESS BUTTON نشان داده می شود و دستگاه منتظر معرفی ریموت کنترل جدید و زدن دکمه ریموت جدید خواهد بود. در نهایت برای اتمام کار دو مرتبه دکمه OK را فشار دهید تا به منوی شماره 2 (TRANSMITTERS) برگردید. به منظور خروج از منوی تنظیمات دکمه UP را برنید تا به منوی شماره 15 برسید سپس دکمه OK را بزنید تا از منوی تنظیمات خارج شوید

 

11. کددهی ریموت فابریک SEA در حالت نیمه بازشو (PED) در تمامی مرکز کنترل های SEA مربوط به جک های پارکینگی، راهبندها و اپراتور درب کشویی:

به منظور کد دادن ریموت برای باز کردن درب تک لنگه، روش کار مشابه موارد گفته شده در فوق می باشد با این تفاوت که پس از ورورد به منوی TRANSMITTERS، به جای منوی  START، به کمک دکمه UP منوی PEDESTRIAN START را انتخاب کنید و سپس سایر مراحل را انجام دهید.

 

12. کددهی سریع ریموت در مرکز کنترل راهبندهای SEA مدل Sprint، VERG و Vela industrial

دکمه DOWN را 5 ثانیه فشرده نگهدارید تا روی صفحه نمایش عبارت "Press button" نمایش داده شود. سپس یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید تا ذخیره شود. برای خروج از این منو و اتمام کار دکمه OK را فشار دهید

 

13. پاک کردن حافظه رسیور در تمامی مرکز کنترل های SEA مربوط به جک های پارکینگی، راهبندها و اپراتور درب کشویی

به منظور پاک کردن ریموت ها، پس از ورود به منوی شماره 2 (TRANSMITTERS)، منوی CLEAR MEMORY را انتخاب نمایید و سپس با دوبار زدن دکمه OK، حافظه رسیور را پاک کنید.

 

14. برنامه دادن به جک های درب پارکینگی لولایی SEA ؟

 1. برق را قطع کنید
 2. موتورها را خلاص کنید و آنها را در وضعیت نمیه باز قرار داد و دوباره درگیر نمایید.
 3. مرکز کنترل را به برق وصل کنید
 4. با وارد شدن به منوی شماره 3 به کمک دکمه های UP و DOWN و OK، نوع موتور را انتخاب کنید. (مطابق جدول فوق)
 5. در صورت نیاز، با وارد شدن به منوی شماره 6، منطق عملکرد دستگاه را تغییر دهید. (مطابق جدول فوق)
 6. منوی شماره 9 را انتخاب کرده و با دکمه OK وارد این منو شوید. سپس با زدن یکی از دکمه های UP و یا DOWN پروسه زمان دهی به موتورها آغاز می شود. آنچه که در پروسه زمان دهی انجام می شود بدوین شرح است:

ابتدا موتور 2 بسته می شود. هنگامی که درب 2 کاملا بسته شد دکمه ریموت را بزنید تا موتور خاموش شود. سپس موتور 1 شروع به بسته شدن می کند، هنگامی که درب شماره 1 نیز کاملا بسته شد دکمه ریموت را بزنید تا موتور خاموش شود. سپس درب 1 شروع به باز شدن می کند، هنگامی که درب کاملا بازشد و کورس جک به انتها رسید دکمه ریموت را بزنید تا موتور خاموش شود. سپس درب شماره 2 شروع به باز شدن می کند، هنگامی که درب کاملا باز شد دکمه ریموت را بزنید تا موتور خاموش شود. در نهایت درب ها شروع به بسته شدن می کنند. در این مرحله نیاز به انجام کاری نیست تنها صبر کنید تا درب ها به صورت ککامل بسته شده و موتورها خود خاموش شوند.

به منظور خروج از منوی تنظیمات دکمه UP را برنید تا به منوی شماره 15 برسید سپس دکمه OK را بزنید تا از منوی تنظیمات خارج شوید.

توجه: در مراحل فوق به جای فرمان دادن از طریق ریموت کنترل می توان از دکمه UP و یا DOWN استفاه نمود.

 

15. سیم کشی مرکز کنترل جک های پارکینگی SEA:

سوکت شماره 11 و 13 را به 14 جامپر کنید.

سوکت شماره 22 به 23 همیشه جامپر است.

در صورت عدم استفاده از فتوسل ترمینال شماره 12 نیز به 14 جامپر شود.

 

16. سیم کشی فتوسل (چشم ایمنی) در مرکز کنترل جک های پارکینگی SEA:

برق تغذیه فرستنده و گیرنده (چشم دو کانال و چشم چهار کانال) از سوکت شماره 16 (24- ولت) و 17 (24+ ولت) گرفته شود. در چشم چهار کانال ترمینال N.C به سوکت شماره 12 بر روی مرکز کنترل متصل شود و ترمینال COM چشم چهار کانال به سوکت شماره 15 برروی مرکز کنترل متصل شود.

 

17. سیم کشی مرکز کنترل راهبندهای SEA مدل Sprint، VERG و Vela Industrial:

مرکز کنترل راهبندهای SEA هوشمند بوده و حضور و یا عدم حضور تجهیزات ایمنی را به صورت خودکار تشخیص میدهد. بنابراین در صورتی که از فتوسل (چش ایمنی) استفاده نمی کنید نیازی به جامپر کردن و استفاده از اتصال کوتاه نمی باشد. تنها راه اندازی اولیه را انجام دهید. حین پروسه راه اندازی مرکز کنترل وجود یا عدم وجود تجهیزات ایمنی را تشخیص می دهد.

 

18. راه اندازی جک آریا:

ابتدا توسط کلید A روی حالت (Automatic Set)AS رفته و با فشردن کلید B وارد مد تنظیم اتوماتیک میشویم. پس از آنکه به کمک دکمه B وارد مد برنامه ریزی شدیم درب 1 شروع به باز شدن می کند سپس به کمک دکمه C آرامبند  موتور 1 سپس با دکمه C توقف درب 1 مشخص می شود. همچنین بلافاصله درب 2 شروع به باز شدن می کند و به کمک دکمه C میتوان موقعیت آرامبند و توقف درب 2 را نیز مشخص نمود. سپس درب 2 شروع به بست شدن می نماید و موقعیت آرامبند و استاپ به کمک دکمه C برای این درب مشخص می شود و  درنهایت درب 1 شروع به بسته شدن کرده و آرام بند و توقف این درب نیز به کمک دکمه C باید مشخص شود.

 

 

 

اطلاعات تماس

تهران- آزادگان-جنب پل صنیع خانی-مجتمع تجاری آهن مکان- فاز 2 غربی-

          پلاک 413

تلفن تماس شرکت:   55445613 | 55445614

تلفن واحد خدمات:     55534956

info@pooyadoors.ir

پرتال اخبار